Boekhoudprogramma in de praktijk

Het woord ‘Boekhouden’ heeft zijn naam te danken aan de letterlijke betekenis: het houden van boeken.

Nu is boekhouden zeer diep geworteld in de samenleving, er zijn weinig mensen die weten waar het vandaan komt. De mythe is dat het ontstaan is aan het einde van de negentiende eeuw, maar de waarheid is dat het veel eerder al de oorsprong heeft liggen. Letterlijk vlak na de tijd van de jagers en verzamelaars, op het moment dat mensen samen gingen wonen en zich dorpen en steden gingen ontwikkelen, op dat moment is het in feite al begonnen. De voorraden van het dorp werden bijgehouden, er werd geteld wie welk aandeel had in de opbrengsten en op het moment dat er geschreven woord ontstond, toen kwamen ook de regels en jawel, boekhouden was ook hier een onderdeel van. Denk maar aan het tiende deel dat de boeren af moesten staan aan de heersers, de penning die betaald moest worden aan de kerk, en ga zo maar door. Het zijn allemaal zaken die gedaan moesten worden maar die onmogelijk waren geweest zonder een goede administratie, want zonder cijfertjes en regelgeving is er immers geen dwang. (Bron: Lisa Spoon)

De boekhouding werd gedaan in verschillende boeken:

  • het inkoopboek
  • het verkoopboek
  • het kasboek
  • het bankboek (uiteraard pas sinds de banken ontstonden)
  • het memoriaalboek

Daardoor ontstond er overzicht in alle transacties.

Met de digitalisering maakten de fysieke boeken plaats voor de digitale boeken.

En tegenwoordig worden we overstroomd met alle mogelijkheden.

Dit gaat van simpele Excelmodellen tot de meest geavanceerde boekhoudpakketten.

Maar welke keuze ga jij maken? Welke boekhoudvorm past het beste bij jou en bij je bedrijf?

Belangrijk is dat jij er fijn mee kunt werken, maar tegelijkertijd ook de benodigde informatie uit het programma kunt halen.

In mijn starterscursus ‘boekhoudprogramma in de praktijk’ gaan we samen kijken naar de wensen en mogelijkheden. Daarbij help ik je vertrouwd te raken met het gekozen programma, zodat je vervolgens zelfverzekerd aan de slag kunt.

Inhoud Starterscursus ‘boekhoudprogramma in de praktijk’ (1 à 2 dagdelen):

  • Welk programma en welke functionaliteiten? Suggestie: Snelstart
  • Wat doe je zelf en wat laat je doen?
  • Hoe richt je het programma in?
  • Hoe werkt het programma in de praktijk?

Omdat het bij deze cursus erg belangrijk is te kijken naar de specifieke persoonlijke wensen, is het alleen mogelijk je in te schrijven voor de individuele of duocursus. Bovendien kan ik je dan bij het oefenen genoeg persoonlijke aandacht geven.

Tarieven per dagdeel (à 3 uren)

#Deelnemers Tarief p/p/p/u Gezamenlijk tarief
    per uur Totaal
1            58,33 58,33 175,-
2            34,17 68,33 205,-

* Let op: tarieven exclusief reiskosten en/of accommodatiekosten!